Silahkan download pada link dibawah ini PanduanĀ Prodi Teknik Sipil.

 1. SOP Pengisian KRS
 2. SOP Pengisian PKRS
 3. SOP Perkuliahan
 4. SOP Pelaksanaan Ujian Tengah dan Akhir Semester 2
 5. SOP Pelaksanaan KP
 6. SOP Seminar Proposal Tugas Akhir
 7. SOP Sidang Skripsi
 8. SOP Penyusunan Dan Perubahan Kurikulum
 9. SOP Kuliah Lapangan
 10. SOP Kerjasama dengan Pihak Luar
 11. SOP Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler Mahasiswa
 12. SOP Pemilihan Kajur dan Sekjur