Kompetesi Teknologi Beton Tahun 2014 yang dilaksanakanĀ di laboratorium struktur dan bahan bangunan PSTS Unsyiah.

Kompetesi Teknologi Beton Tahun 2014

Kompetesi Teknologi Beton Tahun 2014

Kompetesi Teknologi Beton Tahun 2014

Kompetesi Teknologi Beton Tahun 2014

Kompetesi Teknologi Beton Tahun 2014

Kompetesi Teknologi Beton Tahun 2014

Kompetesi Teknologi Beton Tahun 2014

Kompetesi Teknologi Beton Tahun 2014